Historiek

’40 + ‘50

Caffey, Siverman, Wouley en Evans legden een verband tussen bepaalde breuken en bloedingen en geweldpleging door de ouders. Het idee dat ouders zelf opzettelijk verwondingen zouden toebrengen bij hun kinderen vond in die tijd niet gemakkelijk ingang binnen de medische wereld en de maatschappij.

1962

Kinderarts Henry Kempe introduceerde The Battered Child Syndrome in de medische wereld via de publicatie van een artikel. Dit syndroom omvatte een klinisch beeld bij jonge kinderen die ernstig fysiek mishandeld zijn. Het begrip werd later verruimd naar Child Abuse and Neglect. Dr. Kempe meende dat het de plicht en de verantwoordelijkheid voor het kind maken dat een arts het probleem grondig moet evalueren en moet inschatten of herhaling van het trauma mogelijk is. Hierdoor ontstond er internationaal meer erkenning en onderkenning van kindermishandeling en verwaarlozing.

‘70

De belangstelling voor het thema ‘kindermishandeling’ groeide. Definities werden verruimd en het onderzoek nam toe. Ook andere vormen van kindermishandeling werden erkend: emotionele mishandeling en verwaarlozing, incest, seksueel misbruik,…

1979

NWK (Nationaal Werk voor Kinderwelzijn; nu Kind & Gezin en ONE) creëerde vier pilootprojecten in België; in Brussel, Luik, Antwerpen en Leuven. De pilootprojecten waren gericht op het bestuderen van detectie, therapeutische benadering en preventie van kindermishandeling en verwaarlozing.  In september 1979 startte van hieruit het Vertrouwensartscentrum “Kind in Nood” te Antwerpen.

In het Brusselse Sint-Pieter Ziekenhuis werd SOS Enfants opgericht. Daar organiseerden dr. Georges Soumenkoff en dr. Catherine Marneffe prenatale consultaties met ouders, bij wie een verhoogd risico op toekomstige kindermishandeling vermoed werd.

1984

Na de oprichting van het UZ Brussel (toen AZ-VUB) werd binnen het kinderziekenhuis de dienst Medische Psychologie opgericht, waar Dr Catherine Marneffe werkzaam was. Tijdens de consultaties werd deze dienst regelmatig geconfronteerd met kindermishandeling. Dit resulteerde ten slotte in de oprichting van een Vertrouwensartscentrum in het UZ Brussel.

17/10/1986

Officiële opening van het Vertrouwensartscentrum “Kind in Nood” in Brussel.

8 juli 1987

Minister Steyaert bepaalt dat er in elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling aanwezig moet zijn.

12 september 1987

Oprichting van het Vertrouwensartscentrum “Kind en Gezin in Nood” Brabant.

28 september 1987

Oprichting van het Vertrouwensarscentrum “Kind in Nood” Oost-Vlaanderen.

10 september 1988

Oprichting van het Vertrouwensarscentrum “Kind in Nood” Limburg.

1989

Officiële erkenning van de zes Centra “Kind in Nood” als “Centra voor Hulpverlening inzake Kindermishandeling”.

24-28 april 1989

VK Brussel organiseert het tweede Europees ISPCAN-congres in Brussel onder de titel “Child protection through therapy?”. Er komen sprekers als Kevin Brown, Margaret Lynch en Danya Glaser.

01 september 1989

Oprichting van het Vertrouwensarscentrum “Kind in Nood” West-Vlaanderen.

‘90

De zaak Dutroux bracht een schok teweeg in België en maakte mensen meer gevoelig voor kindermishandeling en seksueel misbruik. Justitie en hulpverlening zochten naar manieren van samenwerking rond dit thema en er kwam bijzondere aandacht voor de slachtoffers van mishandeling en misbruik. In de nasleep hiervan werd het NFK (Nationaal Formum Kindermishandeling) opgericht.

1997

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling worden door de Vlaamse via een besluit erkend en gesubsidieerd. Hierbij wordt de oorspronkelijke naam “Centrum voor Hulpverlening inzake Kindermishandeling” vervangen door “Vertrouwenscentrum Kindermishandeling”. Deze naam wordt door de zes centra gebruikt. 

1999

VK Brussel en Kind en Gezin starten een samenwerkingsverband voor een gezamenlijke aanpak van kindermishandeling bij jonge kinderen in Brussel. Sindsdien is er een systematische samenwerking tussen de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin in Brussel en VK Brussel. 

2002

De Vlaamse regering vaardigde een nieuw besluit uit over de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling in het kader van het kwaliteitsdecreet.

12/03/2012

Het Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling wordt opgericht. Hierbij werd beoogd de verschillende bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen met betrekking tot verschillende vormen van geweld te integreren in één werking.  De CAW’s en VK’s sloten een samenwerkingsverband om meldingen van burgers op te nemen met betrekking tot geweld.

01/05/2013

Verhuis van het VK Brussel vanuit het UZ Brussel naar Sainctelette Square, in het hartje van Brussel.

01/03/2014

Met de hervormingen van de Integrale Jeugdhulpverlening kregen de vertrouwenscentra er een opdracht bij: ze kregen van de overheid het mandaat om onderzoek te doen naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd word en toe te zien op de uitvoering van een eventueel daaropvolgend hulpverleningsprogramma.