Melden

Als burger

Praten over kindermishandeling is voor veel mensen niet vanzelfsprekend.
Vaak zijn mensen bang om anderen ten onrechte te “beschuldigen”.

Soms weet men niet waar men terecht kan.

Sinds 13 maart 2012 heeft de Vlaamse regering, onder impuls van de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin een nieuw meldpunt opgericht.

Elke burger die verontrust wordt omtrent geweld kan vanaf nu terecht op het  nummer 1712. Op dit meldpunt kan je terecht voor advies en informatie bij een vermoeden van kindermishandeling. Indien nodig kan in overleg met het meldpunt gepaste hulp worden ingeschakeld , zoals het vertrouwenscentrum kindermishandeling.

Dit “Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling”, zoals de volledige naam luidt,  is er niet alleen voor kindermishandeling maar ook voor geweld op volwassenen (oudermishandeling, partnergeweld, extrafamiliaal geweld...). Het is een samenwerking tussen de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW).

Bellen naar 1712 is gratis en de oproep verschijnt niet op je telefoonfactuur.

Als professionele hulpverlener

Ben je een professionele hulpverlener dan kan je voor advies of verdere opvolging terecht op het nummer van het vertrouwenscentrum kindermishandeling uit je provincie. Je hoeft dus niet eerst naar het meldpunt te bellen, je kan rechtstreeks terecht op het VK.