Vormen van kindermishandeling

We onderscheiden onderstaande vormen van kindermishandeling:

Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing

We spreken van lichamelijke kindermishandeling, wanneer een volwassene fysiek geweld pleegt op een kind of een jongere. Voorbeelden hiervan zijn: slaan, schoppen, bijten, het toebrengen van brand- of snijwonden, krabben, schudden, vergiftigen… Dit geweld is verschillend van een ongeval.

Wanneer een volwassene een kind of jongeren niet de nodige lichamelijke verzorging geeft, is er sprake van lichamelijke verwaarlozing. Dit houdt in dat er geen, te weinig of verkeerde aandacht is voor kledij, voeding, slaap, veiligheid, medische verzorging, …

Emotionele mishandeling en verwaarlozing

Bij emotionele mishandeling denken we aan een heel spectrum aan negatieve schadelijke houdingen van een volwassene naar een kind:   schreeuwen, uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, pesten, verwerpen te hoge eisen stellen, beschuldigen, … Kinderen of jongeren getuige laten zijn van partnergeweld is eveneens emotionele kindermishandeling.

Er is sprake van emotionele verwaarlozing, wanneer een volwassene onvoldoende of geen aandacht schenkt aan de emotionele noden van het kind of de jongere. Het kind of de jongere staat emotioneel in de kou. Er is een tekort aan liefde, aandacht, betrokkenheid, interesse, respect, onderwijs, communicatie, veiligheid, voorspelbaarheid,…  Andere voorbeelden zijn: opsluiting, negeren, niet luisteren,…

Seksueel misbruik

We spreken van seksueel misbruik wanneer een kind of jongere door een volwassene betrokken wordt bij seksuele activiteiten die niet passen bij de leeftijd van het kind of de jongeren en die kaderen in de behoeftebevrediging van de volwassene. Seksueel misbruik kent vele gradaties. Het gaat van begluren, aanraken, strelen, zoenen, tonen van pornografisch materiaal,… tot gerichte seksuele handelingen. Bij seksueel misbruik worden de grenzen van het kind of de jongere overschreden en ontstaan er vaak gevoelens van verwarring en onmacht.

Ook tussen minderjarige kinderen en jongeren kan er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bij incest is er sprake van seksueel misbruik tussen naaste bloedverwanten of personen binnen één gezin.

Bij extra-familiaal seksueel misbruik, is er sprake van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door iemand die niet tot de naaste familie of het gezin behoort. 

 Enkele bijzondere vormen van kindermishandeling:

  • Factitious disorder by proxy
  • Shaken Infant Syndrome (SIS)
  • Institutionele en structurele kindermishandeling
  • Psychogene dwerggroei (of failure to thrive)

Meer info hierover kan je vinden op www.kindermishandeling.be