Gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van kindermishandeling zijn vaak zeer ernstig. Kinderen zijn voor hun lichamelijke en psychische ontwikkeling afhankelijk van hun ouders en andere volwassenen. Wanneer kinderen mishandeld worden, schaadt dit niet enkel hun vertrouwen in volwassenen en de buitenwereld, maar kan dit ook een erg schadelijke impact hebben op hun ontwikkeling. Deze gevolgen kunnen zeer verschillend zijn en zijn onder andere afhankelijk van onderstaande factoren:

  • de leeftijd waarop de mishandeling aanvat: hoe jonger het kind des te afhankelijker het is en des te minder het beschikt over eigen geestelijke en lichamelijke mogelijkheden om zich te verdedigen
  • de ernst en de duur van de mishandeling
  • de band met de dader
  • de plicht tot geheimhouding
  • de steun die het kind vanuit de omgeving ervaart

Kindermishandeling heeft een destructieve impact op de gehele persoon. De gevolgen variëren van een licht fysiek letsel tot de dood van een kind.

We onderscheiden gevolgen op verschillende vlakken:

  • Lichamelijke gevolgen: blauwe plekken, schaafwonden, verwondingen aan organen, kneuzingen, brandwonden, breuken, gebrek aan hygiëne, ontwikkelingsachterstand, neurologische problemen, hersenletsels, groeistoornissen seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschap, handicap, motorische beperkingen...
  • Psychische gevolgen: laag gevoel van eigenwaarde, wantrouwen naar anderen, relationele problemen, gedragsproblemen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, agressiviteit, cognitieve beperkingen,  post-traumatische stresstoornis, suïcide(gedachten), zelfverwonding, psychosomatische klachten, slaapstoornissen, …

De gevolgen van kindermishandeling zijn niet altijd meteen merkbaar. Sommige worden pas echt zichtbaar wanneer het kind volwassen geworden is.

Kindermishandeling kan zeer traumatisch zijn. Herstel na dit trauma is mogelijk. Enkele voorwaarden zijn dat de mishandeling stopt, dat degene die mishandeld is zich veilig kan voelen en dat de nodige hulp geboden wordt.