Wat kan je doen?

Dat een kind of jongere mishandeld of verwaarloosd wordt, is niet altijd gemakkelijk op te merken. Kinderen kunnen en moeten dit soms goed verbergen. Toch is het belangrijk dat anderen in hun omgeving alert zijn voor signalen van mishandeling of verwaarlozing.Wat kan je doen wanneer je een vermoeden hebt van kindermishandeling?

  • Observeer het gedrag van het kind/de jongeren, wees alert voor signalen
  • Praat met het kind/de jongere en uit je bezorgdheden
  • Dwing het kind/de jongere niet om te spreken, respecteer zijn/haar tempo
  • Beloof geen geheimhouding
  • Maak geen beloftes die je niet kan waarmaken

Doe iets met je vermoeden Om kindermishandeling te kunnen stoppen, moet dit eerst opgemerkt worden. Het is belangrijk dat mensen in de omgeving van een kind/jongere alert zijn voor signalen. Wanneer iemand deze signalen oppikt, is een eerste stap gezet.  Blijf echter niet zitten met je vermoeden, maar meld je ongerustheden. Op die manier kunnen professionele hulpverleners samen met jou nadenken over dit vermoeden en een inschatting maken. Dit opent mogelijkheden voor het kind of de jongere om hulp te krijgen.Meer informatie over hoe je kunt melden vind je hier.