Werking

Na de melding

Wanneer een situatie wordt aangemeld, maakt het VK een inschatting van wat er aan de hand is binnen het gezin en van de veiligheid van de kinderen. Het VK tracht zicht te krijgen op de ernst en de omvang van het probleem. Dit doen we…

  • door met gezinnen in gesprek te gaan: met de ouders én de kinderen
  • via belevingsonderzoek van de kinderen
  • door informatie te vragen aan betrokken professionals: CLB, huisarts, verpleegkundigen van kind en gezin,…

Prioritair is de veiligheid van de kinderen. Door het gezin en de problemen beter te leren kennen en begrijpen, verhogen we de veiligheid van de kinderen en zorgen we ervoor dat de mishandeling stopt. Indien nodig verwijzen we door voor verdere hulpverlening.

Het gebeurt ook dat het VK niet voldoende garanties heeft voor de veiligheid van een kind. Dan wordt er contact opgenomen met het Comité Bijzondere Jeugdzorg en/of justitiële instanties die de situatie dan verder coördineren.

Ons aanbod naar professionele hulpverleners:

  • Advies over de aanpak en inschatting va de veiligheid van een anonieme of concrete situatie
  • Coaching rond de aanpak van een concrete casus
  • Coördinatie van de bestaande hulpverlening
  • Vorming op maat van organisaties en diensten
  • Actieve begeleiding van een gezin om tot gepaste hulp te komen